Cene usluga

Pristupačnost


Knjigovodstvena agencija Incom trading d.o.o. nudi klijentima mogućnost da u potpunosti ili delimično koriste usluge naše kurirske službe, što takođe utiče na cenu naših usluga. Potpuno angažovanje kurirske službe, podrazumeva da u ime klijenta preuzimamo sva dokumenta iz sedišta klijenta, vršimo prijavu i odjavu radnika, nosimo sve poreske prijave  u nadležne  institucije. 

Svi poslovi, sva knjiženja, kao i izrada svih propisanih obračuna i obrazaca se radi na računaru uz primeru savremenih knjigovodstvenih softvera.